Dvacku za dvacku pro Azyl Jiřina Skoumalová, z.s.

Tato akce proběhla v únoru 2021. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 24 121 Kč.

Více o sdružení, jejich plánech, jejich dobrých skutcích, práci a aktuálním dění se dozvíte na jejich facebookových stránkách https://www.facebook.com/AZYL-Ji%C5%99ina-Skoumalov%C3%A1-zs-Ko%C4%8Di%C4%8D%C3%AD-d%C5%AFm-u-Ji%C5%99inky-223271711376908

Transparentní účet, na který se „dvackovalo“: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201199940