Dvackování pro Pomocné ruce Olomouc

únoru 2023 se uskutečnilo druhé dvackování pro Pomocné ruce Olomouc. Za tento krátký měsíc jste tomuto spolku zaslali ve dvackách krásných 20 890 Kč. Za kočičky moc děkujeme!

Veškeré příspěvky je možné dohledat na transparentním účtu Pomocných rukou Olomouc. Více informací o útulku a také nabídku zvířat, která hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: https://pomocne-ruce.cz/

Dvacku za dvacku pro Pomocné ruce Olomouc

Tato akce probíhala od 1.10. 2016 do 31.10. 2016. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 26 520,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách:  pomocne-ruce.cz/