Nejčastější dotazy

Jste zapsaný spolek? Máte  pro svoji činnost povolenou veřejnou sbírku?

Ne, pro svoji činnost povolení veřejné sbírky nepotřebujeme. Projekt Dvacku za dvacku není právním subjektem.  Jako skupina dobrovolníků nepořádáme veřejné sbírky ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), neboť NESHROMAŽDUJEME FINANČNÍ PROSTŘEDKY, což je jedna z podstatných náležitostí veřejné sbírky. 

Nevlastníme žádný bankovní účet, nemáme pokladničky ani jsme nezřídili pokladnu, kam by bylo možno složit finanční prostředky v hotovosti. Nedisponujeme sami naprosto žádnými finančními prostředky a tudíž ani není možné, abychom například vedli účetnictví. 

Jsme milovníci koček, kteří se jen a pouze snaží podporovat transparentní neziskové organizace (právní subjekty), jejichž předmětem činnosti je péče o kočky bez domova. Členové naší komunity si sami zvolí, zda a kterou neziskovou organizaci podpoří a posílají finanční prostředky (dary) přímo na transparentní účty těchto organizací. Je na těchto organizacích, aby dary využívaly v souladu s platnými právními předpisy a zahrnuly je do svého účetnictví. 

K pouhé propagaci jednotlivých neziskových organizací náš projekt žádné povolení dle zákona nepotřebuje.

Půjde můj dar opravdu na opuštěné kočičky?

Ano, celá částka, kterou se v rámci našich akcí rozhodnete útulkům a spolkům věnovat, putuje přímo na jejich transparentní účty, kde můžete sledovat on-line, jak útulky s těmito financemi hospodaří. Protože většina z nás však nemá přesnou představu a osobní zkušenost s tím, co péče o bezprizorní zvířata obnáší, doporučujeme sledovat stránky a aktuality jednotlivých organizací, které Vám nejlépe vysvětlí, co bylo potřeba uhradit a jakým způsobem o zvířata pečují.

Mějte prosím na paměti, že nutné hospodaření útulku neznamená jen opakované hrazení veterinárních faktur a nákup krmiva. Útulky jsou nuceny hradit též náklady na svůj provoz a většina z útulků část svých prostředků rovněž investuje za účelem jejich zhodnocení (nákup věcí do charitativního krámku, nákup reklamních předmětů, financování marketingových akcí apod.).

Útulky, které vedle péče o zvířata  investují i do svého rozvoje a marketingu, tak mohou růst, a do budoucna zachránit o to více opuštěných kočiček.

Mohu zadat trvalý příkaz k platbě?

Pokud se rozhodnete zadat trvalý příkaz, budou Vaše příspěvky chodit stále jedné organizaci. V našem projektu vybíráme každý měsíc organizaci jinou. Pomáháme tak organizacím známým i méně známým, velkým i malým, pokud splňují naše podmínky.

Chcete-li se pravidelně účastnit našeho projektu, je třeba každý měsíc posílat novou platbu na jiné číslo účtu než předchozí měsíc. Snažíme se Vám zasílání plateb co nejvíce zpříjemnit – na Facebooku naleznete u každého příspěvku aktuální číslo účtu organizace, které daný měsíc pomáháme. Dále je možné nechat si zasílat na email upozornění, že začíná nová akce. V neposlední řadě používáme QR kódy, které umožňují rychlou platbu. Aktuální kód vždy naleznete na našich webových stránkách.

Podle čeho vybíráte útulky do akce Dvacku za dvacku?

Útulky se do této akce snažíme vybírat opravdu poctivě. Dbáme na své osobní zkušenosti s jednotlivými organizacemi a na doporučení našich dobrovolníků, zkušených chovatelů a členů komunity.

Útulky, které se chtějí naší akce zúčastnit, musejí disponovat transparentním účtem a to jednak z organizačních důvodů, jednak kvůli tomu, aby se naši členové mohli sami přesvědčit, že jejich dar dorazil tam, kam má a že je s ním naloženo správně. Nejprve se tedy vždy díváme, zda organizace transparentní účet má a jakým způsobem se svými financemi hospodaří.

Dále sledujeme jejich aktivity na webových stránkách a na sociálních sítích. Schopnost a snaha efektivně komunikovat s veřejností je jedním ze základních pilířů, na kterém stojí úspěšná organizace. Jsme přesvědčeni o tom, že organizace, která se svými současnými a potenciálními dárci nekomunikuje a která se nesnaží aktivně získat finanční prostředky pro svoji činnost, není z dlouhodobého hlediska udržitelná.

Mezi kritéria, která dále sledujeme, patří například prostředí, ve kterém se kočičky nacházejí, způsob péče o zvířata, filosofie a cíle útulku, zabezpečení karantény a úspěšnost při umisťování kočiček. Pro kočičky by útulek měl představovat pouze přechodnou zastávku na cestě za bezpečným a láskyplným domovem, a proto se snažíme spolupracovat především s takovými organizacemi, které se aktivně snaží nalézt kočičkám nové rodiny a které jsou ve svém snažení efektivní.

Do akce Dvacku za dvacku, stejně jako do všech ostatních akcí, které pořádáme, nezařazujeme a nebudeme zařazovat útulky podvodné, nepoctivé a takové, se kterými je spojena řada negativních a dosud neobjasněných kauz.

Jak doporučím organizaci?

Pokud znáte útulek nebo neziskovou organizaci, která by si podle Vás zasloužila účast v našem projektu, můžete ji doporučit. K tomu slouží formulář dole na stránce. Všechny organizace musí splňovat podmínky popsané výše, prosíme, ověřte si, že tomu tak skutečně je. Do poznámky se můžete rozepsat o tom, proč si organizace tuto formu pomoci zaslouží a Vaše případné osobní zkušenosti s ní.

Již jsme podpořili