Dvacku za dvacku pro Psí záležitosti, z.s.

Tato akce probíhala od 1.1.2017 do 31.1. 2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 13.370,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách:  www.srdcovky.eu