Dvacku za dvacku pro CATKY z.s.

Tato akce proběhla v září 2021. Za tuto dobu přibylo v duchu našeho projektu na transparentním účtu útulku k 3.9.2021 celkem 23 209 Kč. Jednalo se už o druhé dvackování pro tento pražský a poděbradský spolek. První proběhlo v prosinci 2015.

Více o spolku naleznete na webových stránkách CATKY zs.

Transparentní účet, na který se „dvackovalo“: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100698775

Dvacku za dvacku pro CATKY, z.s.

Tato akce probíhala od 1.12.2015 do 31.12. 2015. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 18 431,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://catky.cz/