Dvacku za dvacku pro Toulavý ráj

Tato akce probíhala v září 2018. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 15.877,- Kč.

Více o adopční kavárně a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: https://www.facebook.com/toulavyraj/