Dvacku za dvacku pro Fousek z.s.

Tato akce probíhala v říjnu 2020. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 74 881 Kč. S tímto krásným příspěvkem se Fouskovi podařilo odkoupit poslední 1/5 nemovitosti, ve které útulek sídlí.

Více o sdružení, jejich plánech, dobrých skutcích, práci a aktuálním dění se dozvíte na jejich facebookových stránkách https://www.facebook.com/Fousek.z.s.Kocky

Transparentní účet, na který se „dvackovalo“: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201844727