Dvacku za dvacku pro Devět životů, o.p.s.

V pořadí již třetí dvackování pro Devět životů se uskutečnilo v dubnu 2022. Tato organizace je pevně spjatá se začátky projektu Dvacku za dvacku a má tak mezi všemi útulky spolky, kterým pomáháme, jisté výsadní postavení. Tentokrát se na transparentní účet Devíti životů s posledním započítaným příspěvkem z 2. května 2022 dokutálelo ve dvackách rovných 35 134 Kč.

Děkujeme všem zapojeným Dvackonošům. Pokud Vás zajímá něco více o této organizaci či kočičkách, které nabízejí k adopci, podívejte se na jejich webové nebo facebookové stránky.

Dvacku za dvacku pro Devět životů, o.p.s.

Tato akce probíhala od 1.12.2017 do 30.12.2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 28.890,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://devet-zivotu.cz/.

Dvacku za dvacku pro Devět životů, o.p.s.

Pro devítku jsme pořádali vůbec první dvacku za dvacku a zpočátku tato akce probíhala pouze v rámci skupiny CAT-MANIA. Setkali jsme se s velkým ohlasem u našich členů, a proto jsme se rozhodli zpřístupnit akci široké veřejnosti. Celkově se podařilo získat neuvěřitelných 16 200 Kč a z akce Dvacku za Dvacku se tak stala pravidelná událost. Všem zúčastněným z celého srdce děkujeme <3

25

Představujeme Vám Devět životů, o.p.s.

Něco málo o devítce

Oficiální počátek tohoto útulku se datuje k roku 2010, avšak lidé, kteří za touto organizací stojí, sbírali potřebné znalosti a praktické zkušenosti již dlouhá léta před tím. K péči o opuštěná zvířata přistupují s maximálním nadšením, láskou, ale také zodpovědností. Sídlem útulku je obec Zvoleněves, kde se rovněž nachází hlavní depozitum, které přijímá kočičky přímo z venku.

Velký důraz je kladen na prevenci a ochranu zdraví jak stávajících, tak nově přijímaných kočiček, a proto je každá kočička nejprve umístěna do tzv. karantény a mezi ostatní kočičí osazenstvo je vypuštěna až po očkování a případné léčbě. V depozitu si poté kočičky zvykají na běžný chod domácnosti, přičemž jejich opatrovníci se je snaží co možná nejlépe poznat tak, aby jim následně mohli najít to pravé ,,služebnictvo“. V péči o kočky nasadil tento útulek velmi vysokou laťku, kterou se snaží neustále zvyšovat.

Další depozita se nacházejí v Praze, Kralupech nad Vltavou a okolí. Útulek disponuje celkem šesti členskými depozity a k dispozi má rovněž tzv. minidepozita skvělých dobrovolníků, kteří se rovněž rozhodli zasvětit veškerý svůj volný čas pomoci opuštěným zvířatům. Kočičky jsou přijímány zejména z okolí Slaného, Kladna a Kralup nad Vltavou.

img67

O co devítka usiluje?

Stěžejním cílem této organizace je především řešit situaci bezprizorních koček v České republice. Vedle péče, léčby a umisťování kočiček do rodin má útulek rovněž kastrační a krmičský program pro venkovní kolonie koček.

Je třeba rovněž zmínit, že Devět životů, o.p.s. rozhodně není organizací, která zůstává za zdmi svých vlastních depozit, ale snaží se pomáhat a inspirovat i další organizace, které se starají o opuštěná zvířata. A že se Devítka rozhodla přispět ne jen dobrou radou, o tom svědčí projekt Kočičí přání, díky němuž se daří pomáhat útulkům a depozitům v rámci celé republiky. Kočičí přání se stalo největší charitativní akcí na podporu koček a částky, které díky tomuto projektu putují do kočičích tlapek, se pohybují v milionech. Více o kočičím přání naleznete ZDE.

25

Kdo za devítkou stojí a na koho se můžete obrátit?

Devět životů tvoří celkem 7 členů. Ředitelkou organizace je Alena Nováková, která má na starosti především příjem, odchyty zvířat a kastrační program. Paní Nováková vede rovněž depozitum ve Zvoleněvsi.

Ivana Židoňová, která má menší depozitum v Praze, se stará o vyhlášený charitativní krámek a o různé akce, kterých se útulek účastní.

Další členkou je Zuzana Harcubová. Zuzana vedle krámku a pomoci s Kočičím přáním vede depozitum v Nových Butovicích.

Jana Jandová pečuje ve svém depozitu zejména o kočičky v rekonvalescenci a oslabené jedince.

Depozitum v Trubské u Berouna má na starosti Věra Pavlíková, která je rovněž zdrojem dobrých nápadů a pomocnicí na Kočičím přání.

Úkolem Františky Kernové je především komunikace a propagace útulku a dále organizace Kočičího přání, do kterého vybírá účastníky. Františka nabízí kočičkám menší depozitum v Praze.

Skvělou veterinární péči kočičkám z Devítky poskytuje paní MVDr Lenka Zajíčková.

Odkaz na transparentní účet naleznete ZDE.

Odkaz na webové stránky naleznete ZDE.

Stránky na facebooku naleznete ZDE.

Historicky první Dvacku za dvacku pro Devět životů

První Dvacka za dvacku proběhla v červenci 2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 16.200,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://devet-zivotu.cz/