Dvacku za dvacku pro Destiny Paws

Tato akce probíhala od 1.8.2017 do 31.8.2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 21 200,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: https://www.facebook.com/destinypawscz/