Dvacku za dvacku pro Kočičí spolek Petronella

Tato akce probíhala od 1.3.2018 do 31.3.2018. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 15.704,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: https://www.facebook.com/kocicispolekPetronella