Dvacku za dvacku pro Mikeše HB, z.s.

Tato akce probíhala od 1.12.2016 do 31.12. 2016. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 20.680,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících facebookových stránkách: https://www.facebook.com/spolek.mikeshb

V červnu jsme podpořili kočičky z Mikeše HB, z.s.

Červen byl měsícem Dvacky za dvacku pro začínající spolek Mikeš HB, z.s.  V rámci naší akce se podařilo získat opuštěným kočičkám celkem 17 812 Kč. Všem zúčastněným z celého srdce děkujeme za parádní výkon! Pro zobrazení události na facebooku stačí kliknout na následující obrázek.

Mikeš

(Pokračování textu…)

Představujeme Vám útulek Mikeš HB, z.s.

6Mikeš HB, z. s. vznikl dne 15. 1. 2015 na základě iniciativy několika lidí, kteří mají kladný vztah ke kočkám a kteří nejsou spokojeni se současným stavem péče o kočky na Vysočině. K založení útulku vedl jejich představitele fakt, že bezprizorních kočiček na Vysočině stále přibývá, avšak organizací, které by o ně pečovaly a tuto situaci pomáhaly řešit, je žalostně málo. Cílem spolku je vytvořit plnohodnotný kočičí útulek, kde by opuštěné a toulavé kočky nalezly dočasný domov s kvalitní péčí. (Pokračování textu…)