Dvacku za dvacku pro Kočičiny, z.s.

Tato akce proběhla v listopadu 2020. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 27 496 Kč.

Více o sdružení, jejich plánech, jejich dobrých skutcích, práci a aktuálním dění se dozvíte na jejich facebookových stránkách https://www.facebook.com/Kocicinyzs

Transparentní účet, na který se „dvackovalo“: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/kociciny-z-s-kociciny-z-s-czk