Dvacku za dvacku pro Felisicat

Tato akce probíhala v srpnu 2020. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 25 405 Kč.

Více o sdružení, jejich plánech, jejich dobrých skutcích, práci a aktuálním dění se dozvíte na jejich facebookových stránkách https://www.facebook.com/felisicat

Transparentní účet, na který se „dvackovalo“:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2501269437