Dvackování pro Nadační fond Studánka Naděje

Tato akce proběhla v září 2022Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu depozita k 8.8.2022 celkem 13 304 Kč.

Více o spolku, jeho plánech, práci, dobrých skutcích a aktuálním dění se dozvíte na jejich facebookových stránkách: Nadační fond Studánka Naděje

Transparentní účet, na který se ,,dvackovalo´´a na kterém si můžete všechny příspěvky dohledat: Transparentí účet Nadačního fondu Studánka Naděje 2401065365/2010