Dvackování pro Pomocné ruce Olomouc

únoru 2023 se uskutečnilo druhé dvackování pro Pomocné ruce Olomouc. Za tento krátký měsíc jste tomuto spolku zaslali ve dvackách krásných 20 890 Kč. Za kočičky moc děkujeme!

Veškeré příspěvky je možné dohledat na transparentním účtu Pomocných rukou Olomouc. Více informací o útulku a také nabídku zvířat, která hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: https://pomocne-ruce.cz/