Dvacku za dvacku pro Brněnského Maxe

Tato akce probíhala od 1.6.2017 do 30.6.2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu spolku celkem 35 576,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.brnenskymax.estranky.cz/.