Dvacku z dvacku pro Cat World, z.s.

Tato akce probíhala od 1.5.2017 do 31.5.2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu kastračního programu celkem 14 300,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.cat-world.cz.