Dvacku za dvacku pro CATKY, z.s.

Tato akce probíhala od 1.12.2015 do 31.12. 2015. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 18 431,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://catky.cz/