Dvacku za dvacku pro Další šance, z.s., depozitum Rokytnice

Tato akce probíhala od 1.11.2015 do 30.11. 2015. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 21 118,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.dalsisance.cz/

Pozn. Depozitum Rokytnice se později oddělilood Další šance a změnilo název na Depozitum Bastet.