Dvacku za dvacku pro depozitum Další šance, z.s.

Tato akce probíhala od 1.7.2016 do 31.7. 2016. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 11 620,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.dalsisance.cz/