Dvacku za dvacku pro Devět životů, o.p.s.

Tato akce probíhala od 1.12.2017 do 30.12.2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 28.890,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://devet-zivotu.cz/.