Dvacku za dvacku pro Felca Louny

Tato akce probíhala od 1.10.2015 do 31.10. 2015. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 43 539,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.felcalouny.cz/