Dvacku za dvacku pro Feliti kastrační program

Tato akce probíhala od 1.3.2017 do 31.3. 2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu kastračního programu celkem 10 690,- Kč.

Více o kastračním programu naleznete na následujících internetových stránkách:

http://felitikastruje.webnode.cz/