Dvacku za dvacku pro Feliti kastruje

Tato akce probíhala v únoru 2019. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 138 402 Kč.

Více o spolku a jednotlivých kastracích naleznete na následujících internetových stránkách: https://www.facebook.com/felitikastruje/