Dvacku za dvacku pro Fousky, z.s.

Tato akce probíhala od 1.4.2018 do 30.4.2018. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 15.440,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: https://www.facebook.com/fouskyzs/