Dvacku za dvacku pro Kočičí domov Sluníčko

Tato akce probíhala od 1.11.2014 do 30.11.2014. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 21.163 Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://kocicidomovslunicko.cz/