Dvacku za dvacku pro Kočičí naděje, z.s.

Tato akce probíhala od 1.11.2017 do 31.11.2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 12 653 Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách:http://kocicinadeje.cz/