Dvacku za dvacku pro Ligu na ochranu zvířat

Tato akce probíhala od 1.1.2018 do 31.1.2018. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 13.695,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.lozkh.cz/.