Dvacku za dvacku pro Mikeše HB, z.s.

Tato akce probíhala od 1.12.2016 do 31.12. 2016. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 20.680,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících facebookových stránkách: https://www.facebook.com/spolek.mikeshb