Dvacku za dvacku pro Opuštěná a léčebná zvířata

Tato akce probíhala v červenci 2020. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 16 992Kč.

Více o sdružení, jejich plánech, jejich dobrých skutcích, práci a aktuálním dění se dozvíte na jejich facebookových stránkách: https://www.facebook.com/UtulekBohnice


Transparentní účet, na který se „dvackovalo“:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2300710898