Dvacku za dvacku pro OS Beky

Tato akce probíhala od 1.10.2014 do 31.10.2014. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 21.527,- Kč.