Dvacku za dvacku pro Pomocné ruce Olomouc

Tato akce probíhala od 1.10. 2016 do 31.10. 2016. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 26 520,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách:  pomocne-ruce.cz/