Dvacku za dvacku pro Projekt Hope, z.s.

Tato akce proběhla v srpnu 2021. Za tuto dobu přibylo v duchu našeho projektu na transparentním účtu útulku k 3.9.2021 celkem 9 797 Kč. Započítávány byly pouze ty příspěvky, které měly krom variabilního symbolu 2020 uvedenou i poznámku odkazující k naší akci, a to z toho důvodu, že stejný variabilní symbol používal Projekt Hope i pro jinou svou výzvu.

Projekt Hope má zvlášť sekci vyhrazenou psům a kočkám a má i vlastní kastrační program. Tady se každá dvacka hodí! Více na webových stránkách Projektu Hope.

Transparentní účet, na který se „dvackovalo“: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201622913