Dvacku za dvacku pro Šanci zvířatům, z.s.

Tato akce probíhala v srpnu 2018. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 24.036,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.sancezviratum.cz/