Dvacku za dvacku pro Šanci zvířatům

Tato akce probíhala od 1.9. 2016 do 31.9 2016. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 17 920,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách:  www.sancezviratum.cz/