Dvacku za dvacku pro Šonovské depozitum, z.s.

Tato akce probíhala od 1.2.2017 do 28.2. 2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 23 931,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.sonovskedepozitum.cz/.