Dvacku za dvacku pro Spolek Jasmína

Tato akce probíhala od 1.8.2018 do 31.8.2018. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 25.144,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.spolekjasmina.cz/