Dvacku za dvacku pro Svobodu zvířat Plzeň

Tato akce probíhala od 1.4.2017 do 30.4.2017. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu kastračního programu celkem 8 647,- Kč.

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.kocici.cz/.