Dvacku za dvacku pro Teplické kočky

Tato akce probíhala v červnu 2020. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 42 729 Kč.

Více o sdružení, jejich plánech, jejich dobrých skutcích, práci a aktuálním dění se dozvíte na jejich facebookových stránkách
https://www.facebook.com/Teplickekocky

Transparentní účet, na který se „dvackovalo“:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2401403993