Dvacku za dvacku pro Tlapky Mochov

Tato akce probíhala od 1.2.2016 do 29.2. 2016. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtě útulku celkem 17 702,- Kč

Více o útulku a nabídku kočiček, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: http://www.tlapkymochov.cz/