Dvacku za dvacku pro Útulek Tibet

Tato akce proběhla v dubnu 2021. Za tuto dobu přibylo v duchu našeho projektu na transparentním účtu útulku k 4.5.2021 celkem 27 502 Kč.

Více o sdružení, jejich plánech, jejich dobrých skutcích, práci a aktuálním dění se dozvíte na jejich facebookových stránkách https://www.facebook.com/betka.utulektibet

Transparentní účet, na který se „dvackovalo“: transparentní účet Útulku Tibet