Dvacku za dvacku pro Záchranné pacičky

Tato akce proběhla v březnu 2021. Za tuto dobu přibylo v duchu našeho projektu na transparentním účtu útulku k 5.4.2021 celkem 49 137 Kč.

Více o sdružení, jejich plánech, jejich dobrých skutcích, práci a aktuálním dění se dozvíte na jejich facebookových stránkách https://www.facebook.com/Z%C3%A1chrann%C3%A9-paci%C4%8Dky-zs-141297032635635

Transparentní účet, na který se „dvackovalo“:
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2400158869