Dvacku za dvacku pro Zvíře v tísni, z.s.

Tato akce probíhala v březnu 2020. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 20.715 Kč. Více o stanici a nabídku kočiček nebo dalších zvířátek, které hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách:https://www.zvirevtisni.org/