Představujeme Vám Devět životů, o.p.s.

Něco málo o devítce

Oficiální počátek tohoto útulku se datuje k roku 2010, avšak lidé, kteří za touto organizací stojí, sbírali potřebné znalosti a praktické zkušenosti již dlouhá léta před tím. K péči o opuštěná zvířata přistupují s maximálním nadšením, láskou, ale také zodpovědností. Sídlem útulku je obec Zvoleněves, kde se rovněž nachází hlavní depozitum, které přijímá kočičky přímo z venku.

Velký důraz je kladen na prevenci a ochranu zdraví jak stávajících, tak nově přijímaných kočiček, a proto je každá kočička nejprve umístěna do tzv. karantény a mezi ostatní kočičí osazenstvo je vypuštěna až po očkování a případné léčbě. V depozitu si poté kočičky zvykají na běžný chod domácnosti, přičemž jejich opatrovníci se je snaží co možná nejlépe poznat tak, aby jim následně mohli najít to pravé ,,služebnictvo“. V péči o kočky nasadil tento útulek velmi vysokou laťku, kterou se snaží neustále zvyšovat.

Další depozita se nacházejí v Praze, Kralupech nad Vltavou a okolí. Útulek disponuje celkem šesti členskými depozity a k dispozi má rovněž tzv. minidepozita skvělých dobrovolníků, kteří se rovněž rozhodli zasvětit veškerý svůj volný čas pomoci opuštěným zvířatům. Kočičky jsou přijímány zejména z okolí Slaného, Kladna a Kralup nad Vltavou.

img67

O co devítka usiluje?

Stěžejním cílem této organizace je především řešit situaci bezprizorních koček v České republice. Vedle péče, léčby a umisťování kočiček do rodin má útulek rovněž kastrační a krmičský program pro venkovní kolonie koček.

Je třeba rovněž zmínit, že Devět životů, o.p.s. rozhodně není organizací, která zůstává za zdmi svých vlastních depozit, ale snaží se pomáhat a inspirovat i další organizace, které se starají o opuštěná zvířata. A že se Devítka rozhodla přispět ne jen dobrou radou, o tom svědčí projekt Kočičí přání, díky němuž se daří pomáhat útulkům a depozitům v rámci celé republiky. Kočičí přání se stalo největší charitativní akcí na podporu koček a částky, které díky tomuto projektu putují do kočičích tlapek, se pohybují v milionech. Více o kočičím přání naleznete ZDE.

25

Kdo za devítkou stojí a na koho se můžete obrátit?

Devět životů tvoří celkem 7 členů. Ředitelkou organizace je Alena Nováková, která má na starosti především příjem, odchyty zvířat a kastrační program. Paní Nováková vede rovněž depozitum ve Zvoleněvsi.

Ivana Židoňová, která má menší depozitum v Praze, se stará o vyhlášený charitativní krámek a o různé akce, kterých se útulek účastní.

Další členkou je Zuzana Harcubová. Zuzana vedle krámku a pomoci s Kočičím přáním vede depozitum v Nových Butovicích.

Jana Jandová pečuje ve svém depozitu zejména o kočičky v rekonvalescenci a oslabené jedince.

Depozitum v Trubské u Berouna má na starosti Věra Pavlíková, která je rovněž zdrojem dobrých nápadů a pomocnicí na Kočičím přání.

Úkolem Františky Kernové je především komunikace a propagace útulku a dále organizace Kočičího přání, do kterého vybírá účastníky. Františka nabízí kočičkám menší depozitum v Praze.

Skvělou veterinární péči kočičkám z Devítky poskytuje paní MVDr Lenka Zajíčková.

Odkaz na transparentní účet naleznete ZDE.

Odkaz na webové stránky naleznete ZDE.

Stránky na facebooku naleznete ZDE.