První dvacka roku 2023 patří Domovu pro zvířata

lednu 2023 se uskutečnilo první dvackování nového roku. Nový rok jsme zahájili pěkně, protože jste Domovu pro zvířata zaslali ve dvackách v rámci našeho projektu krásných 22 719 Kč. Za všechna opuštěná zvířátka zachráněná tímto spolkem děkujeme!

Veškeré příspěvky je možné dohledat na transparentním účtu Domovu pro zvířata. Více informací o útulku a také nabídku zvířat, která hledají svého člověka, naleznete na následujících internetových stránkách: https://domovprozvirata.cz/