Vánoční Dvacka pro Brněnského Maxe

Poslední dvackování v roce 2020 jste měli ve svých rukách – sami jste si odhlasovali, komu budeme pomáhat. Vybranou organizací se stal Brněnský Max – domov pro kočky z.s.

Tato akce proběhla v prosinci 2020. Za tuto dobu přibylo v duchu naší akce na transparentním účtu útulku celkem 53 486 Kč.

Více o spolku, jejich plánech, jejich dobrých skutcích, práci a aktuálním dění se dozvíte na jejich facebookových stránkách https://www.facebook.com/Brn%C4%9Bnsk%C3%BD-Max-domov-pro-ko%C4%8Dky-zs-238962463332

Transparentní účet, na který se „dvackovalo“: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2600801169